Istanbul Mahkemesi 121 numarali ser'iyye sicili : tarih : 1231-1232/1816-1817 : Ser'iyye sicilllerine gore Istanbul tarihi

Other Authors: Aykut, Sevki Nezihi, Inalcik, Halil 1916-
Language: Turkish
Published: Sabanci Universitesi, 2006.
Edition: First edition.
Subjects: